De vereniging is opgericht in 1991 en telt momenteel ruim 300 leden.

Doel:

De vereniging heeft ten doel de belangen van de jutters en de strandsportvissers te behartigen en het voorkomen van onnodige overlast aan zich op het strand bevindende recreanten.

Zij trachten dit doel te bereiken door overleg met de daarvoor in aanmerking komende instanties en organen.

Alleen ingezetenen van Ameland kunnen lid worden van de vereniging.

 

 

 

 

Bijgewerkt: 24-05-2019