Hier onder kunt u diverse belangrijke regels downloaden:

 

Het huishoudelijkreglement van de Juttersvereniging

 

Beleidsregel voor het rijden in natuurgebieden met motorvoertuigen 4 dec. 2007